Бизнис инкубатор – Гоце Делчев, Центар за поддршка на претприемништвото (БИ-ДГ) во партнерство со Здружение на Југозападните општини (СЈУЗО) организира форум со цел информирање и мотивирање на идните претприемачи

 

Настанот ќе се одржи на 27.08.2018 во 14:00 часот во салата на Советот на општина Сандански. Организаторите се во потрага по мотивирани учесници: невработени лица, вклучувајќи лица до 29 годишна возраст, жени, лица со посебни потреби, работоспособни лица, вработени, но со желба да започнат сопствен бизнис или да се подготват за управување на бизнис.

Дознајте повеќе информации овде: https://mailchi.mp/9eca3189c2a5/52017-1126857?fbclid=IwAR1sYZX0Dj105L75aeOYCiFheQjdNYeor-2CGtAmpEp4f-HAdcgrLpwR3FI