Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството (БИ-ГД) в партньорство със Сдружение на Югозападните общини (СЮЗО) организира форум за информиране и мотивиране на бъдещи предприемачи

 

Събитието ще се проведе на 27.08.2018 от 14:00 ч. в залата на Общински съвет, гр. Сандански. Организаторите търсят мотивирани участници: безработни лица, неактивни или работещи, в т.ч. младежи до 29 г, жени, хора с увреждания, хора в активна трудова възраст, заети, но с желание да започнат свой бизнес или да се подготвят да управляват бизнес.

Вижте повече информация тук: https://mailchi.mp/9eca3189c2a5/52017-1126857?fbclid=IwAR1sYZX0Dj105L75aeOYCiFheQjdNYeor-2CGtAmpEp4f-HAdcgrLpwR3FI